Xquang kỹ thuật số

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

GIÁ THAM KHẢO

Chụp Phim Quanh Chóp KTS

50.000đ / phim

Lấy vôi răng - đánh bóng

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

GIÁ THAM KHẢO

Điều trị nha chu

1.000.000đ / hàm

Trường Hợp Nặng: Lấy Vôi Răng 2 Lần

500.000đ / hàm

Cạo Vôi Răng & Đánh Bóng 2 Hàm

300.000đ / hàm

Nhổ răng

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

GIÁ THAM KHẢO

Nhổ Răng Khôn, Nạo Cắt Chóp

700.000-2.000.000đ / răng

Nhổ Răng Vĩnh Viễn

600.000đ / răng

Nhổ Răng Sữa

20.000đ / răng

Tẩy trắng răng

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

GIÁ THAM KHẢO

Đính Đá Kim Cương

1.000.000đ / đá

Tẩy Trắng Răng tại Phòng Khám (Hệ thống Plasma- USA)

2.000.000 đ / 2 hàm 

Tẩy Trắng Răng tại Nhà ( 1 cặp máng tẩy + 1 ống thuốc)

800.000đ / 2Hàm

Điều trị tủy - trám răng

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

GIÁ THAM KHẢO

Điều Trị Tủy (Đã bao gồm chi phí chụp phim)

600.000-1.500.000đ / răng

Đắp Mặt Răng - Đóng Kẽ Răng

300.000đ / răng

Trám Răng Mẻ Góc (XOANG IV)

300.000đ / Xoang

Trám Răng Composite (XOANG I, XOANG II, XOANG III, XOANG V)

200.000đ / Xoang

Trám Răng Sữa

100.000đ / Xoang

Phục hình cố định

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

GIÁ THAM KHẢO

Mặt Dán Sứ Multi emax ( Chính Hãng Đức )

12.000.000đ / răng

Răng Sứ LaVa Plus USA ( Chính Hãng Usa )

10.000.000đ / răngMặt Dán Sứ veneer Emax ( Chính Hãng Đức )

8.000.000đ / răng

Răng Sứ cercon HT ( Chính Hãng Đức )

5.000.000đ / răng

Răng Sứ HT smile ( Chính Hãng Đức )

6.000.000đ / răng

Răng Sứ Zirconia ( Chính Hãng Đức )

3.500.000đ / răng

Răng Sứ Katana ( Chính Hãng Nhật ) 

3.000.000đ / răng

Răng Sứ Titan

2.000.000đ / răng