⭐️ Địa chỉ : 145a Nguyễn Thái Bình, Phường 4, quận Tân Bình

⭐️  Số điện thoại : 091 837 91 15

⭐️   Giờ làm việc : 08:00 - 21:00